MARC LEGAL

MEDIACIÓ COAPI PER A RESOLDRE CONFLICTES I EVITAR ELS JUTJATS  

El passat dia 21 de gener es va celebrar en tota Europa el Dia Internacional de la Mediació per a commemorar que va ser un 21 de gener de 1998 quan el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va aprovar la Resolució R (98)1 sobre mediació familiar.

Des de llavors, la mediació s’ha demostrat com una eina molt útil i desitjable per a resoldre conflictes entre les parts.

Aquest mètode, en el qual un tercer neutral, el mediador, fa que les parts solucionin les seves controvèrsies per elles mateixes, ofereix nombrosos avantatges, dona respostes ràpides i econòmiques, possibilita resultats més estables i duradors, evita la dilació dels processos judicials i permet acords parcials.

La mediació, els acords de la qual tenen caràcter vinculant per a les parts, cada vegada té més auge i s’aplica a més àmbits, des del laboral, l’àmbit familiar, els temes civils, socials, mercantils, penals, i per descomptat en l’immobiliari !!.

Aquest èxit es fonamenta en què, a diferència d’altres sistemes, amb la mediació, totes les parts guanyen; es redueix molt el desgast psicològic de l’enfrontament; i no es destrueixen ponts de convivència, de manera que no queden afectades les relacions futures entre les parts, tant relacionalment com en l’àmbit empresarial o econòmic.

Els API col·legiats hem apostat per aquest protocol amb els nostres clients, brindant-lo a tota la societat en el seu conjunt, ja que creiem en el benefici del diàleg, de l’aproximació de postures, de l’empatia, de la generositat amb els diferents punts de vista i interessos de les parts en un conflicte i, de la importància i beneficis de la resolució de les controvèrsies per vies extrajudicials, mitjançant la generació d’un espai de diàleg.

La mediació és definida com la màxima expressió de la justícia restaurativa, i és considerada un model alternatiu a la justícia tradicional.

Els Agents de la Propietat Immobiliària col·legiats a Barcelona (COAPI), estem convençuts que la mediació residencial o immobiliària és el futur en la resolució de conflictes entre arrendadors i llogaters, en les devolucions de les fiances, les diferències en el pagament de reparacions i manteniment d’immobles, en la defensa del dret a un habitatge digne, i en situacions de desnonaments, execucions hipotecàries o ocupacions per necessitat.

En aquest moment que ens ha tocat viure de crisi sanitària, amb un entorn ciutadà cada dia més afectat per l’estrès, la crispació, la intolerància, i amb unes perspectives més incertes, diverses, globals i canviants, la mediació és de gran ajuda per a resoldre les diferències entre veïns i en general en les relacions de convivència quotidiana entre ciutadans.

Per tot això, en les nostres oficines hem apostat per potenciar la mediació, pactant clàusules amb els clients i amb les parts intervinents en qualsevol àmbit de l’activitat professional, que facilitin, potenciïn i encaminin la resolució de qualsevol controvèrsia entre les parts intervinents al diàleg, la mediació i la resolució alternativa dels conflictes.

I ara que ja saps com podem resoldre els conflictes del teu edifici, contracte o herència, ens convides que ho resolguem des del Centre de Mediació COAPI Barcelona?.

Miguel Angel ROMERO POLANCO
API Col·legiat  nº 3.002
Delegat Territorial COAPI para Sant Andreu  – Nou Barris- Horta
Mediador de Conflictes Civils-Mercantils Registre Gencat nº 904-C